Seurassa on käynnistetty uusi projekti, jonka tavoitteena on mahdollistaa entistä henkilökohtaisempaa valmennusta kilpa-ikäluokkiemme pelaajille ja viedä heitä kohti ammattilaisuutta. Projekti starttaa tulevalla kaudella valmennusryhmän muodossa ja sitä on tarkoitus lähteä kehittämään tulevina kausina. Tämä projekti kantaa työnimeä "Hermes-Akatemia". Valmennusryhmän perustaminen on osa uutta strategiaamme ja tukee tavoitteitamme tarjota pelaajille yksilöllistä seurantaa, tavoitteidenasetteluita ja pelaajapolkuja.

Ryhmän tavoitteena on tarjota ryhmän pelaajille tukea harjoitteluun ja suunnitelmallisuuteen, tiivistää yhteistyötä edustuksen kanssa sekä luoda yksilöllisiä pelaajapolkuja ja pitää yhteyttä myös seurasta muualle siirtyneisiin pelaajiin.

Ryhmän toimihenkilöinä kaudella 2021-22 toimivat: Kehitysvalmentaja Patrik Friis, joukkueenjohtaja Jukka Nykänen ja rahastonhoitaja Minna Haapaniemi

Ryhmään valitaan kausittain n. 8-12 kpl pelaajia seuramme U16-U20-joukkueista. Osa pelaajista valitaan kesäkuun alussa ja osa elokuun alussa. Pelaajat ryhmään valitsee valitsijaryhmä joka koostuu Juniori Hermeksen valmennuspäälliköstä, kehitysvalmentajasta ja Edustus Hermeksen urheilutoimenjohtajasta. Ryhmän pelaajat ovat osa omia ikäkausijoukkueitaan täysin kuten muutkin joukkueen pelaajat ja lisäksi he kuuluvat valmennusryhmään.

Ryhmän tarjoama suurin tuki pelaajille on kehitysvalmentajan(oto) palvelut. Tulevalla kaudella kehitysvalmentajana toimii Patrik Friis. Kehitysvalmentaja on viikoittain yhteydessä ryhmän pelaajiin ja käy seuraamassa pelaajien pelejä sekä harjoituksia. Kehitysvalmentaja käy havaitsemiaan asioita pelaajien kanssa läpi ja tekee yhdessä pelaajien sekä heidän joukkuevalmentajiensa kanssa suunnitelmaa pelaajan kehittymisen tehostamiseksi. Kehitysvalmentaja on myös mukana pelaajien peliryhmiä päätettäessä. Kehitysvalmentaja koordinoi ryhmän budjetin käyttöä yhdessä ryhmän joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Ryhmä voi esimerkiksi tarjota loukkaantuneelle ryhmäläiselle fysioterapeutin palveluita budjetin mukaisesti tai muuta vastaavaa kehittymistä edistävää palvelua/tuotetta.

Ryhmän toiminta rahoitetaan kokonaan Juniori Hermes ry:n toiminnan ulkopuolisella rahoituksella. Seuran tai yhdenkään joukkueen varoja ei tähän toimintaan käytetä. Varat hankintaan erilaisilla yhteistyösopimusmalleilla yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Jos sinua tai yritystäsi kiinnostaa olla mukana tukemassa ryhmän toimintaa ole yhteydessä joukkueenjohtaja Jukka Nykäseen.

Lyhyesti:

MITÄ?
Motivoituneille, tavoitteellisille ja sitoutuneille pelaajille tarkoitettu valmennusryhmä, jossa pelaajan kehittymistä tuetaan ja häntä pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti.


MITEN?
Valittujen pelaajien kanssa käydään jatkuvasti kehityskeskusteluja ja he saavat palautetta toiminnastaan ja suunnitelmien etenemisestä. Pelaajille tehdään tavoitteenasettelut sekä henkilökohtaiset pelaajapolut. Pelaajat saavat kehitysvalmentajan ja ryhmän tuen.


MIKSI?
Pyritään auttamaan pelaajia saavuttamaan tavoitteensa ja unelmansa urheilijoina.

Ryhmän toiminnasta järjestetään infotilaisuus U16-U20 ikäluokkien pelaajille ja vanhemmille toukokuun aikana.

Lisätiedot:

Valmennuspäällikkö: Joona Kangas, joona.kangas@juniorihermes.fi / 0400588042

Kehitysvalmentaja: Patrik Friis, patrik.friis@outlook.com / 0400174142

Joukkueenjohtaja: Jukka Nykänen, jukka.nykanen@psl-nykanen.fi / 040564368